Ochrana osobních údajů

Spolek pro dobrou věc je povinna nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Spolek pro dobrou věc vede v dárcovském systému PODPORTE.ORG příjem podporovatele od partnerů anonymně.

V případě, že Podporovatel udělí Spolku pro dobrou věc souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se Spolek pro dobrou věc užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Pokud je takový souhlas Podporovatelem udělen, zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Podporovatele ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Podporovatelem v souvislosti s poskytnutým přípěvkem. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Spolku pro dobrou věc anebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě Spolek pro dobrou věc bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu i dotčeného Příjemce. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Podporovatelem Spolku pro dobrou věc v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Spolek pro dobrou věc se zavazuje zpracovávat osobní údaje Podporovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Podporovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Podporovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci odpovídá tento sám.